De kwaliteit van mijn communicatie bepaalt de kwaliteit van mijn leven.

Communiceren doen we allemaal. we doen dit verbaal en non-verbaal, bewust en onbewust. We doen dat thuis, op school, op het werk, overal. Het is daarbij belangrijk dat jouw boodschap duidelijk en concreet is voor de ander. Een voorwaarde om informatie uit te kunnen wisselen is dat er contact moet zijn met de ander, verbaal en non-verbaal. Je dient hierbij de juiste en gewenste aandacht te hebben van de ander en de ander moet daarbij het gevoel hebben begrepen te worden zonder beoordeeld te worden. Tijdens deze workshop gaan we dieper in op wat communcatie doet en je ontwikkelt  de vaardigheid om duidelijk, concreet en constructief jouw boodschap over te brengen. Je wordt je bewust van de verbale en non-verbale signalen die je uitzendt naar de ander en je ontwikkelt de vaardigheid om ze bij de ander op te merken waardoor het contact met de ander zal verbeteren.