Ethische code

Tijdens het uitoefenen van het geven van lezingen handel ik naar de inhoud van de volgende ethische code.

Het tonen van respect voor de waarheid en integriteit van het individu in woord en daad.

Nooit bewust veranderingen provoceren of doorvoeren die schadelijk zijn voor de ecologie van het individu.

Respect hebben voor, en belang hechten aan het confidentiele karakter van de relatie met het individu.

De autonomie van het individu, het recht op informatie, de vrijheid van keuze, het besluitrecht en het oordeel behouden.