Waarden

Nederlands
* Iedereen heeft het recht te leven in vrijheid en veiligheid
* Iedereen heeft het recht op vrijheid van meningsuiting
* Iedereen heeft het recht op onderwijs
* Iedereen heeft het recht op de vrijheid van religie
* Iedereen heeft het recht om te leven in een maatschappij zonder discriminatie, zonder machtsmisbruik, zonder armoede, zonder corruptie
* Iedereen heeft het recht te leven in een gezonde leefomgeving
* Iedereen dient zich in te zetten voor het behoud van natuur en milieu
* Iedereen dient zich in te zetten voor het welzijn van mens en dierEnglish
* Everyone has the right to live in freedom and safety
* Everyone has the right to freedom of expression
* Everyone has the right to education
* Everyone has the right to freedom of religion
* Everyone has the right to live in a society without discrimination, without abuse of power, without poverty, without corruption
* Everyone has the right to live in a healthy living environment
* Everyone must commit to the preservation of nature and the environment
* Everyone should be committed to the welfare of humans and animals