Nederlands
Ik ben gefascineerd door het leven, het universum, de Aarde met de complexe systemen waar wij deel van uitmaken. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar wat daar buiten kan zijn, naar de antwoorden op de vele vragen in ruimtewetenschap en heb een niet aflatende interesse in persoonlijke groei en ontwikkeling.  I studeer, onderzoek en geef workshops, presentaties en lezingen in ruimtewetenschap en ontwikkeling.

De opleidingen op het gebied van mijn persoonlijke ontwikkeling die ik heb gevolgd zijn een nlp master practitioners opleiding en de tcc (transpersoonlijke coaching & counseling) bij Arcturus, Internationaal trainingsInstiuut voor communicatie en nlp in Belgie. Ook heb ik daar 2 jaar geassisteerd als assistent trainer/coach waarbij ik het makkelijke aanspreekpunt was voor de cursisten en de voelsprieten voor de trainer. Bij NYTI, New York training institute for nlp heb ik de opleiding tot facilitator in het Linden Boundary Model gevolgd wat ik een mooie aanvulling vind op de eerdere gevolgde opleidingen. Ik heb een astrobiologie opleiding gevolgd aan de University of Edinburg, een opleiding astrofysica aan de university of Australia en momenteel volg ik een opleiding paleontologie aan de university of Alberta en een volgende opleiding astrofysica aan de university of Australia. Waar en wanneer ik kan neem ik deel aan events die online worden georganiseerd. Ik blijf me ontwikkelen door studie en verdieping. 

 

English
I am fascinated with life, the universe, the Earth with the complex systems we are part of. I have always been and always will be curious about what is out there, about the answers on many questions that there are in space science and have an unstoppable interest in personal growth and development. I study, attend events, research and give workshops, presentations and lectures in space science and development.

The courses in the field of my personal development that I have followed are an nlp master practitioners course and the tcc (transpersonal coaching & counseling) at Arcturus, International training Institute for communication and nlp in Belgium. I also assisted there for 2 years as an assistant trainer/coach, where I was the easy point of contact for the students and the feelers for the trainer. At NYTI, New York training institute for nlp I followed the training to become a facilitator in the Linden Boundary Model, which I think is a nice addition to the previous courses. I have completed an astrobiology course at the University of Edinburg, an astrophysics course at the University of Australia and I am currently taking a paleontology course at the University of Alberta and a further course in astrophysics at the University of Australia. Whenever and wherever I can, I participate in events that are organized online. I continue to develop through study and deepening.