Nederlands
Ik ben gefascineerd door het leven, het universum, de Aarde met de complexe systemen waar wij deel van uitmaken. Vele boeken heb ik hierover verslonden. Events heb ik hierover bijgewoond, cursussen en opleidingen hierover heb ik gevolgd. De opleidingen die ik gevolgd heb zijn een nlp master practitioners opleiding en de tcc (transpersoonlijke coaching & counseling) bij Arcturus, Internationaal trainingsInstiuut voor communicatie en nlp in Belgie. Ook heb ik daar 2 jaar geassisteerd als assistent trainer/coach waarbij ik het makkelijke aanspreekpunt was voor de cursisten en de voelsprieten voor de trainer. Bij NYTI, New York training institute for nlp heb ik de opleiding tot facilitator in het Linden Boundary Model gevolgd wat ik een mooie aanvulling vind op de eerdere gevolgde opleidingen. Ik woon events bij en volg opleidingen op het gebied van astronomie, astrofysica, astrobiologie en paleontologie. Ik blijf me ontwikkelen door studie, research en verdieping.

Studies zijn :
NLP - neurolinguistic programming, communicatiemodel
SD - spiral dynamics, ontwikkelingsmodel
Astrofysica - astronomie gezien vanuit de natuurkunde en scheikunde
Astrobiologie - leven op Aarde en de mogelijkheid van leven in het universum
Paleontologie - de geschiedenis van de Aarde

Mijn overtuigingen zijn :
De kwaliteit van mijn communicatie bepaalt de kwaliteit van mijn leven
Succes is leven volgens mijn criteria in vrijheid en verbondenheid

 

 

English
I am fascinated about life, the universe, the Earth with the complex systems we are part of. I have devoured many books about this. I attended events about this and followed courses and training about this. The courses that I have followed are an nlp master practitioners course and the tcc (transpersonal coaching & counseling) at Arcturus, International training institute for communication and nlp in Belgium. I also assisted there for 2 years as an assistant trainer/coach where I was the easy point of contact for the students and the feelers for the trainer. At NYTI, New York training institute for nlp, I followed the facilitator training in the Linden Boundary Model, wich I think is a nice addition to the previous training courses. I attend events and follow courses in astronomy, astrophysics, astrobiology and paleontology. I continue to develop through study, research and deepening.

Studies are :
NLP - neurolinguistic programming, communication model
SD - spiral dynamics, development model
Astrophysics - opproaching astronomy with fysics
Astrobiology - life on Earth and the possibilities of life in the universe
Paleontology - the history of Earth

My beliefs are :
The quality of my communication determines the quality of my life.
Success is living according to my criteria in freedom and togetherness.