Lectures

Nederlands
De lezingen zijn motiverend, inspirerend, informatief, serieus, humoristisch, interactief en gericht op ontwikkeling, gericht op verhoging van de kwaliteit van leven. Er is voldoende ruimte voor het stellen van vragen en brainstormen.

Er worden zowel open lezingen waarbij iedereen aanwezig kan zijn als lezingen voor organisaties gegeven.
Neem contact op zodat we de mogelijkheden kunnen bespreken. Bel 0621594798 of mail info@peterrasenberg.nl

English
The lectures are motivating, inspiring, informative, serious, humorous, interactive and focused on development, focused on raising the quality of life. There is plenty of room for asking questions and brainstorming.

Both open lectures where everyone can attend and lectures for organizations are given.


Contact me so we can discuss the possibilities. Call 0031 6 21594798 or email info@peterrasenberg.nl


Inhoudelijk was het leerrijk en goed gestructureerd. Je gaf dit op een leuke, interactieve manier. Je bent op vele vlakken thuis. Dat viel me op.
– Nikkie