Ontwikkeling is een zoektocht, een ontdekkingsreis naar meer vrijheid en innerlijke rust. Het is een reis door de ontwikkelingsniveaus. Deze ontwikkelingsniveaus zijn er niet om te oordelen of iemand ver ontwikkeld is of juist niet. Deze niveaus zijn een leidraad, ze zijn onze routebordjes die ons helpen onze reis verder te kunnen uitzetten. Er zijn diverse ontwikkelingsmodellen met hun eigen niveaus. Ik hou er van om zoiets te vereenvoudigen, het bruikbaar te maken om het toe te kunnen passen in ons leven. Daarom maak ik o.a. gebruik van een model uit de integrale psychologie met de volgende niveaus; egocentrisch -> etnocentrisch -> wereldcentrisch -> kosmoscentrisch.
Dit model kort samen gevat; Vanuit de ik-gedachte zal de ontwikkeling verder gaan naar de wij-gedachte als familie, collega's, landgenoten, mensen met dezelfde interesses en daar deel van uitmaken. Vervolgens is er een niveau waar je denkt en handelt op wereldniveau waarbij er een bewustwording ontwikkelt van wij als alle levende wezens op deze Aarde, op deze wereld en daar deel van uit maken. Er ontstaat een interesse in anderen die zich buiten onze directe omgeving bevinden. En er ontstaat een zoeken naar mogelijkheden om die anderen, die we niet kennen, waarmee we geen contact hebben, op een ondersteunende manier te kunnen beïnvloeden.  Het hoogste niveau is alles omvattend, het grote geheel en de bewustwording daar deel vanuit te maken zonder je eigen identiteit daarin te verliezen.

Deze bewegwijzering helpt ons te groeien, verder te ontwikkelen. Maar waarom zou je verder willen ontwikkelen? Persoonlijke ontwikkeling begint met het opruimen van jouw eigen mentale rommel. Je leert anders omgaan met jouw emoties, je leert jouw ego gezonder en sterker te maken. Je ontdekt dat er meer dan één waarheid is, dat jij net zo belangrijk bent als ieder ander. Je leert jouw communicatie met de ander als met jezelf te verbeteren. Je gaat ontdekken wat je werkelijk wilt in dit leven en hoe je dat kan verwezenlijken. Je leert keuzes creëren en maken. Dit alles brengt meer en meer vrijheid, meer en meer innerlijke rust.

Tijdens deze reis zal je op barrières stuiten maar die gaan jou er niet van weerhouden je reis voort te zetten. Je zal mensen ontmoeten die jou vergezellen tijdens jouw tocht en wanneer het moment daar is zal je ook weer afscheid nemen. Momenteel bevinden veel mensen zich in het etnocentrisch ontwikkelingsniveau. Mijn overtuiging is dat als er meer mensen doorgroeien vanuit dat niveau naar het volgende niveau, het wereldcentrische niveau, dit een mooiere maatschappij gaat brengen. Jouw verdere persoonlijke groei heeft een ondersteunende invloed op jouw omgeving, zowel op jouw directe omgeving als op wereldschaal. Er ligt nog een mooie weg voor ons te gaan.