De kwaliteit van mijn communicatie bepaalt de kwaliteit van mijn leven.

Er bestaan twee vormen van communiceren; interpersoonlijke en intrapersoonlijke communicatie. Interpersoonlijk is communiceren met anderen, intrapersoonlijk is communicatie met jezelf. Beiden zijn belangrijk, het één kan niet zonder het ander. Zoals je met jezelf communiceert zo communiceer je ook met anderen. Met het verbeteren van zowel je interpersoonlijke als je intrapersoonlijke communicatie verbeter je de kwaliteit van je leven.