Tijdens het uitoefenen van coaching, advies en lezingen handel ik naar de inhoud van de volgende ethische code.

Het tonen van respect voor de waarheid en integriteit van het individu / de client  in woord en daad.

Nooit bewust veranderingen provoceren of doorvoeren die schadelijk zijn voor de ecologie van het individu / de client.

Respect hebben voor, en belang hechten aan het confidentiele karakter van de relatie met het individu / de client.

De autonomie van het individu / de client, het recht op informatie, de vrijheid van keuze, het besluitrecht en het oordeel behouden.