Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De wereld brandt (overdrachtelijk). Mensen worden benadeeld, gediscrimineerd, weggejaagd, vermoord omdat ze anders zijn, omdat ze een andere huidskleur hebben, of andere ideeen, religie, cultuur. Dit gebeurt wereldwijd, het is een globaal probleem. We zijn allemaal verschillend en toch hebben we ook allemaal overeenkomsten met elkaar. De oplossing is niet alleen je richten op die overeenkomsten. Het is enorm belangrijk je ook te richten op de verschillen en die te accepteren.  Volledig te accepteren. Oftewel jouw waarheid kunnen scheiden van de waarheid van de ander, jouw wereld kunnen scheiden van de wereld van die van de ander zonder oordeel. Daarnaast is het belangrijk  jouw wereld niet op te leggen aan de ander. Of met andere woorden het is niet dat jouw wereld belangrijker is dan die van de ander.  Daar ligt een deel van de oplossing voor dit wereldwijde probleem. 

Vaak is de mens er zo van overtuigd dat zijn waarheid de enige juiste is dat hij niet eens luistert naar die van de ander. Stel eens belangstelling in de ander, in iemand die anders is dan jij. Oprechte belangstellling dan wel.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

" Succes is leven volgens jouw eigen criteria in vrijheid en verbondenheid ". Dit is een belangrijke overtuiging van mij. Ik geloof hier zo sterk in dat ik het meeneem in mijn coaching en hier een seminar in geef. Om je hierin verder te kunnen ontwikkelen is niet helemaal vrij van voorwaarden. De basisvoorwaarde is dat er een maatschappelijke rust en stabiliteit is.

Ik hoorde eens een consultant uit de olie-industrie zeggen dat hij op globale schaal kijkt waar hij het best kan wonen, waar hij het best zijn bedrijf kan onderbrengen, waar hij het best zijn kinderen kan laten opgroeien en laten studeren. Waar het dus het meest maatschappelijk stabiel is in onze wereld voor persoonlijke ontplooiing. Wanneer er onrust is in een land, revolutie, hongersnood of oorlog, wanneer je elke dag bezig bent met overleven dan is er geen ruimte om aandacht te kunnen schenken aan een verdere persoonlijke ontwikkeling. Dan gaat het eerder om overleven. En overleven is niet hetzelfde als leven volgens jouw eigen criteria. Leven onder een dictatuur is niet leven in vrijheid. Wat we dus nodig hebben als basis is maatschappelijke rust en stabiliteit. Is die er niet dan kan je als volk achterover leunen en laten gebeuren wat er gebeurt en je berusten in de situatie. Of zoals de Romeinse satirist en dichter Juvenal circa 100 AD het stuk 'brood en spelen' schreef waarin hij zinspeelde op de desinteresse in maatschappelijke kwesties van het Romeinse volk. Maar je kan de invloed naar je toe trekken, jezelf organiseren, jezelf pro-actief opstellen om jouw wereld en die van je naasten te verbeteren op regionale en globale schaal. We kunnen onze poitlci, onze leiders ter verantwoording roepen en aansturen zodat we een maatschappij kunnen creëren die de kwaliteit van het leven verhoogt, een maatschappij die ruimte geeft aan verdere persoonlijke ontplooiing, groei en ontwikkeling.  

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Leiderschap heeft zich ontwikkeld in de loop der jaren, heeft zich mee ontwikkeld met de sociale omgeving. Tijdens het industriële tijdperk was er vooral de baas die vertelde wat er gedaan moest worden. Later in het informatietijdperk werd de manager ondersteunend aan de groep. Nu zie ik een verdere ontwikkeling van die groep. Meer en meer zien we zelfsturende teams in het bedrijfsleven. Ook verder in onze maatschappij zien we dit ontwikkelen waar groepen actief zijn zonder een leider die de groep aanstuurt. Voor degenen die hiermee willen onderhandelen, zaken doen, reist een probleem op want wie kan je aanspreken, wie is eindverantwoordelijk? De verantwoording wordt dan meestal door de groep gedragen. Als dit zich zo verder zal ontwikkelen (en waarom zou dat niet) hebben we dan nog mensen nodig op sturende posities, op leidinggevende posities? Persoonlijk leiderschap, wat nu al belangrijk is, zal steeds verder een ondersteunende invloed zijn op functies en rollen in onze maatschappij. 

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Ken je dat, wanneer iemand iets vertelt maar je snapt het niet en dan gaat de ander het herhalen op dezelfde manier en harder praten? Grote kans is dat je het dan nog steeds niet begrijpt. Het leuke is dat de communicator de verantwoording heeft over het gesprek. En hou je niet zo van het woord 'verantwoording' noem het dan invloed. Dat betekent dat als je niet begrepen wordt door de ander dat je het dan op een andere manier probeert duidelijk te maken. Je blijft het veranderen tot de ander jou begrijpt. Vaak doen we het net andersom en leggen we de verantwoordelijkheid bij de ontvangende partij en hij/zij moet het dan maar begrijpen. Tja, maar zo werkt het niet. Zie het als een balspel waarbij de communicator de bal gooit naar de ander. Als de ander de bal niet kan vangen omdat je te hoog gooit dan gooi je de tweede keer iets lager. Dan verander je de worp net zo lang tot die bal gevangen wordt.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Mijn keuze voor nlp ( communicatiemodel waarmee je effectiever leert communiceren met anderen en met jezelf ) kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Ik was al bezig met leesboeken en audioboeken die persoonlijke ontwikkeling behandelden. Tijdens het luisteren van een audioboek van Les Brown dat ging over het spreken in het openbaar haalde Les andere sprekers aan zoals o.a. Anthony Robbins. Vervolgens kocht ik leesboeken en audioboeken van Anthony. Ik ontdekte dat Anthony technischer was dan Les in zijn seminars. Hij sprak regelmatig over nlp en ik werd meer en meer nieuwsgierig hiernaar. In één van zijn boeken gaf hij mij de uitdaging mee een meester in communicatie te worden. In die tijd had ik ook interesse om psychologie te gaan studeren. Na enig wikken en wegen heb ik gekozen voor nlp en ging dus het internet afspeuren naar een nlp opleiding maar kon door de bomen het bos niet zien. Via een coach kwam ik in contact met iemand die een dagcursus nlp gaf. Zeg maar een kennismaking met nlp. Die gevolgd te hebben wist ik het helemaal zeker. Ik ging een nlp opleiding volgen en heb met de cursusleider besproken wat ik zocht in de opleiding om zo een instituut te vinden dat bij mij past. Het werd Arcturus in België. Een terechte keuze. Deze opleiding gaf mij een enorme boost in mijn ontwikkeling. Na de tweejarige opleiding wilde ik doorgaan en ben gaan assisteren tijdens de opleiding en ben de tcc (transpersoonlijke coaching en counseling) opleiding bij Arcturus gestart waarbij de enige voorwaarden voor de opleiding een afgeronde nlp masters is. Na deze opleidingen stopt het niet voor mij. Ik blijf me hierin verdiepen. Maar het thema verdieping komt terug in een volgende blog.

Voor een uitgebreide definitie van nlp verwijs ik je naar de website van Arcturus - Trainingsinstituut voor nlp en communicatie ->
http://www.arcturus.be/w/NLP