Gebruikerswaardering: 4 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter inactief

Het gaat er niet echt om, om meer, meer en meer geld te hebben. Belangrijk is dat je weet hoeveel jij of jouw gezin nodig heeft om comfortabel te kunnen leven. Nu kan natuurlijk iedereen comfortabel anders definiëren maar het gaat er om wat jij daaronder verstaat. De Occupy beweging protesteert tegen de graaicultuur waarbij geld het allerbelangrijkste wordt, waardoor menselijke waarden worden ondergesneeuwd door meer, meer en meer geld willen hebben. De vraag is niet wanneer ben je tevreden. De vraag is wanneer is het genoeg? Dat geldt ook voor het ondernemerschap. Ondernemen is passie, avontuur, creativiteit, datgene doen wat je leuk vindt. Ondernemen is niet meer, meer en meer ten koste van menselijke waarden. En wat doe je dan als je leeft volgens jouw idee van comfort en er komt meer geld binnen? Er zijn genoeg manieren om dit geld een plaats te geven, er zijn vele goede doelen, mensen die kansloos lijken maar met een klein bedrag een steuntje in de rug krijgen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Bijna een kwart van de werkende bevolking in Nederland is ernstig moe. Ruim een derde van alle werknemers in de WAO heeft psychische klachten. Vermoeidheid, overspannenheid en burnout zijn belangrijke oorzaken van de arbeidsuitval. Burnout is in deze categorie de grootste boosdoener. Tachtig procent van alle gevallen van overspannenheid heeft te maken met werk. Onderzoek NWO 

80% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft spijt van de gemaakte beroepskeuze. Een deel van deze groep is zo ongelukkig in hun beroep dat ze hier psychische klachten aan overhouden. Gevolgen van verkeerde beroepskeuze zijn overspannenheid, voortdurende onrust, gebrek aan zelfvertrouwen en werken onder niveau. Onderzoek 123studie.nl

Van de Nederlandse werkende bevolking zegt 18% zijn droombaan te hebben gevonden. Het salaris is niet bepalend of een baan een droombaan is. Onderzoek TNS NIPO 

Als ik bovenstaande lees dan bekruipt me het gevoel dat voor veel mensen werken niet leuk meer is. Velen daarvan zeggen het te willen uitzingen tot hun pensioen, anderen komen in een berusting; het is niet anders. Zo doe je jezelf en de organisatie waar je bij werkt te kort. Het kan anders. Soms worden er teambuildingdagen georganiseerd om de neuzen weer in dezelfde richting te krijgen. Daarin wordt vaak voorbij gegaan aan de behoeftes van het individu, de persoon zelf. We mogen niet vergeten dat een team uit individuen bestaat, ieder met zijn of haar kwaliteiten, capaciteiten, waarden en interesses. Daarnaast zijn er ook vormen van bedrijfscoaching waarin de behoefte van het bedrijf centraal staat. Ook hier gaat men helaas voorbij aan de behoeftes van de persoon terwijl die zo belangrijk zijn. Het gaat erom dat die baan bij de persoon past met zijn/haar behoeftes, niet dat hij of zij zich gaat aanpassen, zijn/haar behoeftes verwaarloost met alle gevolgen van dien zoals psychische, mentale en fysieke klachten. Wanneer je functie/rol binnen een organisatie aansluit bij jouw behoeftes, bij jouw interesses, jouw passie en waarden dan en dan alleen is er verandering mogelijk die een positieve wending zal geven. Een positieve wending voor jou als persoon en de organisatie waar je werkt. Wanneer je een baan hebt die bij jou past dan heb je geen motivatie van buitenaf nodig, dan kan je jezelf motiveren.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Mensen die hoogsensitief zijn worden ook wel hsp'ers genoemd. Hoogsensitief is wanneer alles heftiger aankomt of binnenkomt via je 5 zintuigen. Iemand met een hogere sensitiviteit is dus gevoeliger hiervoor. Als hsp'er komen dus de indrukken van buiten heviger binnen dan bij andere mensen. Dit gebeurt tijdens het filteren. Wij nemen onze omgeving waar met onze zintuigen en vervolgens wordt deze informatie gefilterd. Wordt dit niet gedaan dan zouden we letterlijk gek worden van de grote hoeveelheid informatie. Dit filteren gebeurt bij ons allemaal op een andere manier wat automatisch inhoudt dat we de waarheid allemaal anders opnemen. We hebben als het ware allemaal onze eigen waarheid. Deze filters staan bij de hsp'er verder open dan bij de niet-hsp'er. Er komt dus veel meer informatie binnen dan verwerkt dient te worden. De kleuren zijn intenser, de geuren zijn heviger, zo ook de smaak, de tast, het horen en het zien. En daarbij komt dat hsp'ers een ver gevorderde vorm hebben van empathie. Dit wordt beschouwd als een gave maar zoals bij elke gave kent ook hsp zijn valkuil. De hevige geuren en het meer zien kunnen leiden tot zware hoofdpijn. Hsp'ers zijn vaker moe en daar komt bij dat men soms niet meer het verschil opmerkt van de gevoelens van jezelf en de ander. Men kan psychosociale en mentale klachten krijgen. En het kan zelf leiden tot zelfdoding. Belangrijk voor de hsp'er is dat hij/zij voldoende rust neemt, geen volle agenda. Belangrijk is dat de hsp'er zijn/haar vergevorderde empathie verder leert ontwikkelen zodat het ondersteunt i.p.v. belemmert. En belangrijk is dat de hsp'er leert omgaan met zijn/haar grenzen. Dan is hoogsensitiviteit inderdaad een gave.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Zoek voor jezelf mensen waarvan je kan leren, waarvan je wilt leren. Wie zijn dat op het vlak van jouw interesse? Zie die persoon als jouw mentor. Het is makkelijk als deze mentor bij je in de buurt woont, het is makkelijk als je hem/haar kan ontmoeten maar nodig is dit niet. Het is zelfs mogelijk een mentor te kiezen die niet meer leeft. Kies meerdere mentors en creëer op deze manier een mastermind, een groep mensen die jou kan helpen en begeleiden door ontmoetingen, brievenwisseling, mailen, lezen van boeken, bijwonen van trainingen en lezingen e.d. Mij wordt vaak gevraagd wie mijn mentors zijn. Mijn Mastermind bestaat uit een bijzondere groep van mensen die ik als mijn mentor beschouw. Mijn mastermind bestaat uit; Anné Linden, Eric Schneider, Ken Wilber, Anthony Robbins, Les Brown, Clare Graves, Milton Erickson, Stephen Covey, Zig Ziglar, Robert Kiyosaki

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Enige tijd geleden zag ik een interview met een invloedrijke oliezakenman. Wat mij is bijgebleven is dat ook hij ging zoeken naar wat voor zijn kinderen de beste omgeving is voor de ontwikkeling en ontplooiingsmogelijkheden. Hij keek naar landen, welke landen zijn stabiel en geven die mogelijkheid tot ontplooiing en ontwikkeling? Nu zijn we niet allemaal in staat om op dit niveau een school te kiezen maar het gaat om het principe; Zoek naar de beste omgeving voor de ontwikkeling en ontplooiing van jouw kind. Creëer daarin meerdere opties om een juiste afgewogen keuze te kunnen maken. Neem dan een beslissing. De enige foute beslissing is er geen te nemen. Het is dan absoluut niet nodig dat anderen jouw keuze begrijpen en/of goedkeuren. Maak die keuze omdat het jouw keuze is.