Nederlands

Op het gebied van astronomie, astrofysica en astrobiologie volg ik online live events. Tijdens een event van 'Oxford University Space and Astronomy Society' zei astrofysicus Steven Balbus  het volgende dat mij wel enorm triggerde "doe het werk dat jouw enorm fascineert". 
Daar heeft hij een belangrijk punt te pakken. Doe wat jou fascineert. Doe waar jouw passie ligt. Zeker in deze mentaal zwaardere tijden is het zo enorm belangrijk dat je doet wat voor jou zin heeft, dat je een gevoel van zingeving hebt. Het is dus minder belangrijk dat je iets doet waar je goed in bent geworden door het jaren achtereen gedaan te hebben. Belangrijker is te ontdekken wat jou echt fascineert. En zo lastig is dat niet. Het gaat daarbij niet wat anderen denken wat je zou moeten doen. Dit komt geheel vanuit jezelf. Wat geeft jouw plezier, zingeving, wat fascineert jou, waar ligt jouw passie? Leuk is om met deze vragen eens te stoeien en ook eens terug te kijken naar de tijd toen je jong was. Waar lag die fascinatie toen?

Ikzelf ben gefascineerd door het leven, het universum, onze planeet Aarde met de complexe systemen waar wij deel van uitmaken.

 

English

I follow live events online in the fields of astronomy, astrophysics and astrobiology. During an event of the Oxford University Space and Astronomy Society, astrophysicist Steven Balbus said the following that triggered me enormously "do the work that is absolutely fascinating to you". He has an important point there. Do what fascinates you. Do where your passion lies. Especially in these mentally tough times, it is so extremely important that you do what makes sense to you, that you have a sense of purpose. So it is less important that you do something that you have become good at by doing it for years on end. It is more important to discover what really fascinates you. And it is not that difficult. It is not what others think you should do. This comes entirely from within yourself. What gives you pleasure, meaning, what fascinates you, where does your passion lie? It is fun to play around with these questions and also to look back at the time when you were young. Where was that fascination then?

I myself am fascinated by life, the universe, our planet Earth with the complex systems we are part of.