Belangrijk is dat wanneer je een discussie ingaat dat het kader helder en duidelijk is. Dat dus het onderwerp duidelijk is en wat het inhoudt, de betekenis. Wil je discussieren over racisme dan is het een voorwaarde dat iedereen de definitie hiervan kent. Dus weet wat racisme wel en niet is.

Racisme is het idee dat menselijke rassen gerangschikt kunnen worden als beter en slechter ten opzichte van elkaar. Hieruit kan discriminatie voortkomen doordat voor het ene ras andere maatstaven worden aangelegd dan voor het andere. Voorbeelden hiervan zijn de ku klux klan en nazi duitsland. Hierin worden duidelijk verschillen gemaakt in rassen en wordt het eigen ras als superieur gezien. Denk maar eens aan de termen ubermens en untermens.

In (trans)nationale wetgeving en internationale verdragen wordt veelal het bestaan van verschillende menselijke rassen bij voorbaat uitgesloten en verworpen. Dit geldt ook voor de wetenschap. Er is maar één ras en dat ben jij en ik ongeacht de kleur van onze huid.

Slavernij is geen racisme. Het is verwerpelijk maar niet racistisch. Er werd/wordt niet gerangschikt op beter of slechter. Als je terugkijkt naar de Nederlandse geschiedenis werden Afrikaanse slaven gekocht van Afrikaanse slavenhandelaren waarbij het ras er niet toe deed. Racisme stak in de v.s. wel de kop in het zuiden naar deze slaven.........ook na de burgeroorlog. En het is dan wel bergrijpelijk dat men van de zuidelijke vlag af wil die in de zuidelijke staten nog fier wappert. En dat men van de standbeelden van zuidelijke generaals af wil. Hier in Nederland ligt het anders. De standbeelden vertegenwoordigen niet een racistische samenleving. En als men zich zou verdiepen in de geschiedenis zal men dan ook tot die conclusie komen. De v.s. heeft een racisme probleem. Nederland heeft dat niet. Nederland is een gastvrij land waarin niet wordt gerangschikt op ras zoals in de v.s. gebeurt. Laten we hierbij ook niet de originele amerikanen vergeten. De native americans hoe die racistisch bejegend worden in de v.s., hoe die gediscrimineerd worden.

Neem de overtuiging over dat er maar één ras is waartoe wij allemaal behoren. Door dit te doen heeft racisme geen kans en zal er geen discriminatie zijn op ras. We moeten er op letten dat we niet alles wat ons niet aanstaat racisme gaan noemen. De emotie die je voelt bij wat er in de v.s. gebeurt kan je niet zomaar één op één plaatsen in Nederland. Dit zijn twee verschillende maatschappijen, verschillende samenlevingen. En een samenleving doe je samen. Wij zijn één en we doen dit samen.