De wereld brandt (overdrachtelijk). Mensen worden benadeeld, gediscrimineerd, weggejaagd, vermoord omdat ze anders zijn, omdat ze een andere huidskleur hebben, of andere ideeen, religie, cultuur. Dit gebeurt wereldwijd, het is een globaal probleem. We zijn allemaal verschillend en toch hebben we ook allemaal overeenkomsten met elkaar. De oplossing is niet alleen je richten op die overeenkomsten. Het is enorm belangrijk je ook te richten op de verschillen en die te accepteren.  Volledig te accepteren. Oftewel jouw waarheid kunnen scheiden van de waarheid van de ander, jouw wereld kunnen scheiden van de wereld van die van de ander zonder oordeel. Daarnaast is het belangrijk  jouw wereld niet op te leggen aan de ander. Of met andere woorden het is niet dat jouw wereld belangrijker is dan die van de ander.  Daar ligt een deel van de oplossing voor dit wereldwijde probleem. 

Vaak is de mens er zo van overtuigd dat zijn waarheid de enige juiste is dat hij niet eens luistert naar die van de ander. Stel eens belangstelling in de ander, in iemand die anders is dan jij. Oprechte belangstellling dan wel.