" Succes is leven volgens jouw eigen criteria in vrijheid en verbondenheid ". Dit is een belangrijke overtuiging van mij. Ik geloof hier zo sterk in dat ik het meeneem in mijn coaching en hier een seminar in geef. Om je hierin verder te kunnen ontwikkelen is niet helemaal vrij van voorwaarden. De basisvoorwaarde is dat er een maatschappelijke rust en stabiliteit is.

Ik hoorde eens een consultant uit de olie-industrie zeggen dat hij op globale schaal kijkt waar hij het best kan wonen, waar hij het best zijn bedrijf kan onderbrengen, waar hij het best zijn kinderen kan laten opgroeien en laten studeren. Waar het dus het meest maatschappelijk stabiel is in onze wereld voor persoonlijke ontplooiing. Wanneer er onrust is in een land, revolutie, hongersnood of oorlog, wanneer je elke dag bezig bent met overleven dan is er geen ruimte om aandacht te kunnen schenken aan een verdere persoonlijke ontwikkeling. Dan gaat het eerder om overleven. En overleven is niet hetzelfde als leven volgens jouw eigen criteria. Leven onder een dictatuur is niet leven in vrijheid. Wat we dus nodig hebben als basis is maatschappelijke rust en stabiliteit. Is die er niet dan kan je als volk achterover leunen en laten gebeuren wat er gebeurt en je berusten in de situatie. Of zoals de Romeinse satirist en dichter Juvenal circa 100 AD het stuk 'brood en spelen' schreef waarin hij zinspeelde op de desinteresse in maatschappelijke kwesties van het Romeinse volk. Maar je kan de invloed naar je toe trekken, jezelf organiseren, jezelf pro-actief opstellen om jouw wereld en die van je naasten te verbeteren op regionale en globale schaal. We kunnen onze poitlci, onze leiders ter verantwoording roepen en aansturen zodat we een maatschappij kunnen creëren die de kwaliteit van het leven verhoogt, een maatschappij die ruimte geeft aan verdere persoonlijke ontplooiing, groei en ontwikkeling.