Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Onze premier heeft ons toegesproken tijdens de persconferentie en heeft zich gericht op kinderen en jongeren om te komen met ideeën voor de nieuwe wereld. Ik wil dit groter maken. Niet alleen kinderen en jongeren maar iedereen, kom met ideeën. We bevinden ons nu in een nieuwe fase van de intelligente lockdown in Nederland. Een fase waarin we ons moeten afvragen "hoe nu verder?". We hebben daarvoor ideeën nodig. De maatschappij heeft daarvoor ideeën nodig. Ik daag ondernemers uit om te komen met hun ideeën. Ik daag studenten uit, politici, wetenschappers, zorgmedewerkers, werkgevers en werknemers. Ik daag jou uit om met ideeën te komen. We zijn zoekende naar hoe we als maatschappij invulling kunnen geven aan deze fase en daarna. Daarin is jouw mening belangrijk. Niet elke mening wordt een schot in de roos. Maar niet geschoten is altijd mis. Elk idee is belangrijk.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

We zijn in lockdown en dat voelen we allemaal. Iedereen voelt de opgelegde beperkingen op zijn/haar manier. Onze lockdown is geen volledige lockdown. Het is een intelligente lockdown, d.w.z. een lockdown met een maximale controle op het virus waarbij de zorg niet overbelast raakt en kwetsbare mensen worden beschermd. Dit vraagt wel een medewerking van de gehele bevolking. Mensen de willens en wetens de regels die hiermee gepaard gaan overtreden kunnen worden beboet. Deze pandemie en de bestrijding ervan geeft een dreun aan onze economie. Maar onze economie is veerkrachtig en zal hiervan herstellen. Tot die tijd kunnen bedrijven zich beroepen op allerlei vormen van financiële hulp die het kabinet heeft opgezet. Worden er fouten gemaakt? Jazeker, dit is onvermijdelijk. Dit is onbekend terrein, dit kent geen route die is uitgestippeld. We moeten een weg in en bijsturen waar nodig. Ik zeg we want dat geldt niet alleen voor de politici die hiermee dag en nacht bezig zijn maar ook voor de specialisten, adviseurs, medici, zorgmedewerkers en jij en ik. Een vreemd maar herkenbaar aspect in een crisis als deze is het ontstaan van complottheorieën en hoe men zich daar aan vastklampt. Hou je aan de feiten. Dit is een virus. Dit is een pandemie en ieder land gaat hiermee om zoals men denkt dat het zou moeten. Deze pandemie kent veel slachtoffers ondanks de diverse vormen van lockdowns die wereldwijd worden toegepast.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Het virus, een levenloos brokje eiwit, brengt nogal wat teweeg  in de wereld. De situatie is voor iedereen nieuw, is nooit eerder voorgekomen. Niet alleen is de situatie nieuw maar ook dit virus is nieuw. Dat maakt het voor virologen lastig maar niet onmogelijk. Verstandig is niet in paniek te raken. Makkelijker gezegd dan gedaan maar we weten allemaal dat we niet helder nadenken tijdens paniek. Paniek ontstaat wanneer we onvoldoende informatie hebben, het overzicht kwijt zijn om vervolgens een juiste strategie te kunnen bepalen. Dus informeer je goed en weet wat te doen. Voor politieke leiders geldt, niet alleen een oproep doen om niet in paniek te raken maar ook de bevolking informeren en blijven informeren. Mensen hebben nu meer dan ooit behoefte aan leiderschap. Deze situatie kan ook beangstigend zijn. Angst is net zoals paniek een emotie. Emoties geven ons een boodschap. De boodschap van paniek is dat er onvoldoende info is, onvoldoende overzicht, out of control. Wat is dan de boodschap van angst? Alle vormen van angst zijn terug te brengen naar een baisisangst. Dit is de angst van ik kan het niet aan. De vraag is dan wat je niet aan kan. De boodschap zal voor iedereen anders zijn maar in grote lijnen zal het gaan om het verliezen van de ander en/of zelf geinfecteerd raken. En dit niet aan kunnen. Ook hier, informeer je, blijf weg van fake news. Laat je informereren door de wetenschappers. Laat je informeren door het RIVM (rijksinstituut voor volkgezondheid). En volg de richtlijnen op. Al veranderen die iedere daf blijf ze opvolgen. Dan komen we er wel doorheen.
Ik wens je veel kracht, wijsheid en geduld toe in deze crisis.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

De wereld brandt (overdrachtelijk). Mensen worden benadeeld, gediscrimineerd, weggejaagd, vermoord omdat ze anders zijn, omdat ze een andere huidskleur hebben, of andere ideeen, religie, cultuur. Dit gebeurt wereldwijd, het is een globaal probleem. We zijn allemaal verschillend en toch hebben we ook allemaal overeenkomsten met elkaar. De oplossing is niet alleen je richten op die overeenkomsten. Het is enorm belangrijk je ook te richten op de verschillen en die te accepteren.  Volledig te accepteren. Oftewel jouw waarheid kunnen scheiden van de waarheid van de ander, jouw wereld kunnen scheiden van de wereld van die van de ander zonder oordeel. Daarnaast is het belangrijk  jouw wereld niet op te leggen aan de ander. Of met andere woorden het is niet dat jouw wereld belangrijker is dan die van de ander.  Daar ligt een deel van de oplossing voor dit wereldwijde probleem. 

Vaak is de mens er zo van overtuigd dat zijn waarheid de enige juiste is dat hij niet eens luistert naar die van de ander. Stel eens belangstelling in de ander, in iemand die anders is dan jij. Oprechte belangstellling dan wel.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

" Succes is leven volgens jouw eigen criteria in vrijheid en verbondenheid ". Dit is een belangrijke overtuiging van mij. Ik geloof hier zo sterk in dat ik het meeneem in mijn coaching en hier een seminar in geef. Om je hierin verder te kunnen ontwikkelen is niet helemaal vrij van voorwaarden. De basisvoorwaarde is dat er een maatschappelijke rust en stabiliteit is.

Ik hoorde eens een consultant uit de olie-industrie zeggen dat hij op globale schaal kijkt waar hij het best kan wonen, waar hij het best zijn bedrijf kan onderbrengen, waar hij het best zijn kinderen kan laten opgroeien en laten studeren. Waar het dus het meest maatschappelijk stabiel is in onze wereld voor persoonlijke ontplooiing. Wanneer er onrust is in een land, revolutie, hongersnood of oorlog, wanneer je elke dag bezig bent met overleven dan is er geen ruimte om aandacht te kunnen schenken aan een verdere persoonlijke ontwikkeling. Dan gaat het eerder om overleven. En overleven is niet hetzelfde als leven volgens jouw eigen criteria. Leven onder een dictatuur is niet leven in vrijheid. Wat we dus nodig hebben als basis is maatschappelijke rust en stabiliteit. Is die er niet dan kan je als volk achterover leunen en laten gebeuren wat er gebeurt en je berusten in de situatie. Of zoals de Romeinse satirist en dichter Juvenal circa 100 AD het stuk 'brood en spelen' schreef waarin hij zinspeelde op de desinteresse in maatschappelijke kwesties van het Romeinse volk. Maar je kan de invloed naar je toe trekken, jezelf organiseren, jezelf pro-actief opstellen om jouw wereld en die van je naasten te verbeteren op regionale en globale schaal. We kunnen onze poitlci, onze leiders ter verantwoording roepen en aansturen zodat we een maatschappij kunnen creëren die de kwaliteit van het leven verhoogt, een maatschappij die ruimte geeft aan verdere persoonlijke ontplooiing, groei en ontwikkeling.