Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Nederlands

Op het gebied van astronomie, astrofysica en astrobiologie volg ik online live events. Tijdens een event van 'Oxford University Space and Astronomy Society' zei astrofysicus Steven Balbus  het volgende dat mij wel enorm triggerde "doe het werk dat jouw enorm fascineert". 
Daar heeft hij een belangrijk punt te pakken. Doe wat jou fascineert. Doe waar jouw passie ligt. Zeker in deze mentaal zwaardere tijden is het zo enorm belangrijk dat je doet wat voor jou zin heeft, dat je een gevoel van zingeving hebt. Het is dus minder belangrijk dat je iets doet waar je goed in bent geworden door het jaren achtereen gedaan te hebben. Belangrijker is te ontdekken wat jou echt fascineert. En zo lastig is dat niet. Het gaat daarbij niet wat anderen denken wat je zou moeten doen. Dit komt geheel vanuit jezelf. Wat geeft jouw plezier, zingeving, wat fascineert jou, waar ligt jouw passie? Leuk is om met deze vragen eens te stoeien en ook eens terug te kijken naar de tijd toen je jong was. Waar lag die fascinatie toen?

Ikzelf ben gefascineerd door het leven, het universum, onze planeet Aarde met de complexe systemen waar wij deel van uitmaken.

 

English

I follow live events online in the fields of astronomy, astrophysics and astrobiology. During an event of the Oxford University Space and Astronomy Society, astrophysicist Steven Balbus said the following that triggered me enormously "do the work that is absolutely fascinating to you". He has an important point there. Do what fascinates you. Do where your passion lies. Especially in these mentally tough times, it is so extremely important that you do what makes sense to you, that you have a sense of purpose. So it is less important that you do something that you have become good at by doing it for years on end. It is more important to discover what really fascinates you. And it is not that difficult. It is not what others think you should do. This comes entirely from within yourself. What gives you pleasure, meaning, what fascinates you, where does your passion lie? It is fun to play around with these questions and also to look back at the time when you were young. Where was that fascination then?

I myself am fascinated by life, the universe, our planet Earth with the complex systems we are part of.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Covid 19 tijdens de zomer. We komen net uit lockdown en genieten dankbaar van de vrijheid. De economie veert weer langzaam op. Gezellig samen barbecueen, vrienden ontmoeten, op vakantie. We willen zo graag dat het leven weer is zoals het was, we willen zo graag de draad weer oppakken. Alsof er niks gebeurd is, alsof er niks aan de hand is. Maar het virus is er nog steeds, het is nooit weg geweest. De besmettingen liepen terug door sociale afstand, handen wassen, lockdown. Nu we de teugels laten vieren lopen de besmettingen weer op. We zitten nog steeds in een covid 19 crisis, internationaal. Het virus grijpt nog wild om zich heen. Laten we nu niet gaan denken dat ons niets meer kan overkomen.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

Belangrijk is dat wanneer je een discussie ingaat dat het kader helder en duidelijk is. Dat dus het onderwerp duidelijk is en wat het inhoudt, de betekenis. Wil je discussieren over racisme dan is het een voorwaarde dat iedereen de definitie hiervan kent. Dus weet wat racisme wel en niet is.

Racisme is het idee dat menselijke rassen gerangschikt kunnen worden als beter en slechter ten opzichte van elkaar. Hieruit kan discriminatie voortkomen doordat voor het ene ras andere maatstaven worden aangelegd dan voor het andere. Voorbeelden hiervan zijn de ku klux klan en nazi duitsland. Hierin worden duidelijk verschillen gemaakt in rassen en wordt het eigen ras als superieur gezien. Denk maar eens aan de termen ubermens en untermens.

In (trans)nationale wetgeving en internationale verdragen wordt veelal het bestaan van verschillende menselijke rassen bij voorbaat uitgesloten en verworpen. Dit geldt ook voor de wetenschap. Er is maar één ras en dat ben jij en ik ongeacht de kleur van onze huid.

Slavernij is geen racisme. Het is verwerpelijk maar niet racistisch. Er werd/wordt niet gerangschikt op beter of slechter. Als je terugkijkt naar de Nederlandse geschiedenis werden Afrikaanse slaven gekocht van Afrikaanse slavenhandelaren waarbij het ras er niet toe deed. Racisme stak in de v.s. wel de kop in het zuiden naar deze slaven.........ook na de burgeroorlog. En het is dan wel bergrijpelijk dat men van de zuidelijke vlag af wil die in de zuidelijke staten nog fier wappert. En dat men van de standbeelden van zuidelijke generaals af wil. Hier in Nederland ligt het anders. De standbeelden vertegenwoordigen niet een racistische samenleving. En als men zich zou verdiepen in de geschiedenis zal men dan ook tot die conclusie komen. De v.s. heeft een racisme probleem. Nederland heeft dat niet. Nederland is een gastvrij land waarin niet wordt gerangschikt op ras zoals in de v.s. gebeurt. Laten we hierbij ook niet de originele amerikanen vergeten. De native americans hoe die racistisch bejegend worden in de v.s., hoe die gediscrimineerd worden.

Neem de overtuiging over dat er maar één ras is waartoe wij allemaal behoren. Door dit te doen heeft racisme geen kans en zal er geen discriminatie zijn op ras. We moeten er op letten dat we niet alles wat ons niet aanstaat racisme gaan noemen. De emotie die je voelt bij wat er in de v.s. gebeurt kan je niet zomaar één op één plaatsen in Nederland. Dit zijn twee verschillende maatschappijen, verschillende samenlevingen. En een samenleving doe je samen. Wij zijn één en we doen dit samen. 

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief

Onze premier heeft ons toegesproken tijdens de persconferentie en heeft zich gericht op kinderen en jongeren om te komen met ideeën voor de nieuwe wereld. Ik wil dit groter maken. Niet alleen kinderen en jongeren maar iedereen, kom met ideeën. We bevinden ons nu in een nieuwe fase van de intelligente lockdown in Nederland. Een fase waarin we ons moeten afvragen "hoe nu verder?". We hebben daarvoor ideeën nodig. De maatschappij heeft daarvoor ideeën nodig. Ik daag ondernemers uit om te komen met hun ideeën. Ik daag studenten uit, politici, wetenschappers, zorgmedewerkers, werkgevers en werknemers. Ik daag jou uit om met ideeën te komen. We zijn zoekende naar hoe we als maatschappij invulling kunnen geven aan deze fase en daarna. Daarin is jouw mening belangrijk. Niet elke mening wordt een schot in de roos. Maar niet geschoten is altijd mis. Elk idee is belangrijk.

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief

We zijn in lockdown en dat voelen we allemaal. Iedereen voelt de opgelegde beperkingen op zijn/haar manier. Onze lockdown is geen volledige lockdown. Het is een intelligente lockdown, d.w.z. een lockdown met een maximale controle op het virus waarbij de zorg niet overbelast raakt en kwetsbare mensen worden beschermd. Dit vraagt wel een medewerking van de gehele bevolking. Mensen de willens en wetens de regels die hiermee gepaard gaan overtreden kunnen worden beboet. Deze pandemie en de bestrijding ervan geeft een dreun aan onze economie. Maar onze economie is veerkrachtig en zal hiervan herstellen. Tot die tijd kunnen bedrijven zich beroepen op allerlei vormen van financiële hulp die het kabinet heeft opgezet. Worden er fouten gemaakt? Jazeker, dit is onvermijdelijk. Dit is onbekend terrein, dit kent geen route die is uitgestippeld. We moeten een weg in en bijsturen waar nodig. Ik zeg we want dat geldt niet alleen voor de politici die hiermee dag en nacht bezig zijn maar ook voor de specialisten, adviseurs, medici, zorgmedewerkers en jij en ik. Een vreemd maar herkenbaar aspect in een crisis als deze is het ontstaan van complottheorieën en hoe men zich daar aan vastklampt. Hou je aan de feiten. Dit is een virus. Dit is een pandemie en ieder land gaat hiermee om zoals men denkt dat het zou moeten. Deze pandemie kent veel slachtoffers ondanks de diverse vormen van lockdowns die wereldwijd worden toegepast.