Iedereen heeft het recht te leven in vrijheid en veiligheid

Iedereen heeft het recht op vrijheid van meningsuiting

Iedereen heeft het recht op onderwijs

Iedereen heeft het recht op de vrijheid van religie

Iedereen heeft het recht om te leven in een maatschappij zonder discriminatie, zonder machtsmisbruik, zonder armoede, zonder corruptie

Iedereen heeft het recht te leven in een gezonde leefomgeving

Iedereen dient zich in te zetten voor het behoud van natuur en milieu

Iedereen dient zich in te zetten voor het welzijn van mens en dier