Tot na de zomerperiode zijn er geen open workshops of lezingen gepland.

Volgende open workshop of lezing wordt hier binnenkort vermeld.